Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Hoàn thành

Chương: Full

Lượt xem: 4079

Hoa Sơn Tiên Môn Review Rating: 10 out of 10 based on 0 reviews.

Bạn đang đọc truyện Hoa Sơn Tiên Môn của tác giả Mạt Lăng Mạc Tuyết trên website đọc truyện online. Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ chân lý trong kiếm. Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen. Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá. Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết. Đẳng cấp tu vi phân ra: Luyện Thế kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ… Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng. Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sau Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.

Từ khóa:

5 chương mới cập nhật truyệnHoa Sơn Tiên Môn

Danh sách chương Hoa Sơn Tiên Môn

STT CHƯƠNG
1 Chương 1: Trượt chân đưa tới tiên duyên
2 Chương 2: Mới quay đầu đã nhập tiên môn
3 Chương 3: Năm tháng vô ưu vô lự
4 Chương 4: Một chút lo lắng
5 Chương 5: Luyện kiếm
6 Chương 6: Kiếm thuật(thượng)
7 Chương 7: Kiếm thuật(trung)
8 Chương 8: Kiếm thuật(hạ)
9 Chương 9: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(thượng)
10 Chương 10: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(hạ)
11 Chương 11: Bắc Phong tỉ thí(thượng)
12 Chương 12: Bắc Phong tỉ thí(trung)
13 Chương 13: Bắc Phong tỉ thí(hạ)
14 Chương 14: So kiếm(thượng)
15 Chương 15: So kiếm(trung)
16 Chương 16: So kiếm(hạ)
17 Chương 17: Kinh động toàn trường(thượng)
18 Chương 18: Kinh động toàn trường(hạ)
19 Chương 19: Dư âm tỷ kiếm(thượng)
20 Chương 20: Vân Long thập biến.
Trang 1/79
Bài viết liên quan
Bình luận