Thuỷ Hử Truyện

Thuỷ Hử Truyện

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Tình trạng: Hoàn thành

Chương: Full

Lượt xem: 2890

Thuỷ Hử Truyện Review Rating: 10 out of 10 based on 0 reviews.

Bạn đang đọc truyện Thuỷ Hử Truyện của tác giả Thi Nại Am trên website đọc truyện online.
Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng Đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng Đế đã xa; Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nồi một tên con nhà lông bông mất dạy, là dòng họ Cao, bày hàng đứng vào thứ hai.
Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa thương đánh gậy, và đá cầu rất giỏi, bởi thế trong Kinh Sư gọi anh ta là Cao Cầu, đổi gọi Cao Nhị. Đoạn chữ cầu có chữ Mao là lông ở bên cạnh, sau phát tích khá lên, mới đổi chữ Cầu có chữ Nhân là người đứng cạnh.

Từ khóa:

5 chương mới cập nhật truyệnThuỷ Hử Truyện

Danh sách chương Thuỷ Hử Truyện

STT CHƯƠNG
1 Chương 1: Vương Giáo Đầu, phủ Duyên lánh gót Cửu Văn Long, thôn sử ra tay
2 Chương 2: Sử Đại Lang nửa đêm đốt trại Lỗ Đề Hạt giữa chợ giết người
3 Chương 3: Triệu Viên Ngoại sửa lại Văn Thù Viện Lỗ Trí Thâm khua động Ngũ Đài Sơn
4 Chương 4: Chàng bé gan kinh hồn nơi ngọc trướng Chàng to bụng ra sức xóm đào hoa
5 Chương 5: Rừng Xích Tòng, Cửu Văn Long ra oai, Chùa Ngõa Quan, Lỗ Trí Thâm phóng lửa
6 Chương 6: Hoa Hòa Thượng nhổ bậc gốc thùy dương Báo Tử Đầu toạ vào nhà Bạch Hổ
7 Chương 7: Đất Thương Châu Lâm Giáo Đầu chịu nhục; Rừng Dã Trư Hoa Hòa Thượng xung gan
8 Chương 8: Mở cánh cổng Sài Tiến đón tân khách Thử ngón gậy Lâm Xung hạ Giáo Đầu
9 Chương 9: Một mũi dao, moi gan quân tàn ác; Ba chén rượu, say tít cả giang sơn
10 Chương 10: Giả dạng giao du; thoát người hảo hán Đề thơ cảm khái; kết bạn Lương Sơn
11 Chương 11: Múa đao thần, Lâm Xung gặp người ngang sức; Bán gươm báo, Dương Chí giết cọp không lông
12 Chương 12: Nơi Đông Quách, Cấp Tiên Phong tranh công; Đất Bắc Kinh, Thanh Diện Thú đấu sức
13 Chương 13: Xích Phát Quỷ say nằm Linh Quan Điện; Tiểu Thiên Vương nghĩa nhận Đông Khê Thôn
14 Chương 14: Ngô Học Cứu thuyết ba chàng Nguyễn; Công Tôn Thắng ưng bảy vì sao
15 Chương 15: Tải kim ngân, Dương Chí vâng mệnh; Cướp lễ vật, Ngô Dụng dùng mưu
16 Chương 16: Đánh chén không tiền gặp tay đao quỷ; Trói sư lập mẹo cướp núi Nhị Long
17 Chương 17: Mỹ Nhiêm Công dùng mẹo lừa Sáp Sí Hổ: Tống Công Minh vì tình thả Tiều Thiên Vương
18 Chương 18: Lâm Xung đốt cháy nơi Thủy Bạc; Tiều Cái cướp lấy vũng Lương Sơn
19 Chương 19: Vì nghĩa chung, Tiều Cái lên ngôi chủ trại; Đền ơn cả, Lưu Đường rảo bước đêm trăng
20 Chương 20: Diêm Bà say đánh Đường Ngưu Nhị Tống Giang giận chém Diêm Bà Tích
Trang 1/4
Bài viết liên quan
Bình luận